Poszukamy nieruchomości zgłoś nieruchomość

Faq

Transakcja kupna - sprzedaży

Transakcja najmu - wynajmu



KUPNO - SPRZEDAŻ (OPIS)

Każda transakcja zawierana za pośrednictwem Agencji Nieruchomości DASZKIEWICZ jest bezpieczna dla obu stron, i dla Sprzedającego i dla Kupującego. Celem pracy pośredników Agencji Nieruchomości jest pewność i zadowolenie klientów oraz doprowadzenie do zawarcia transakcji w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy klientów.

W trosce o bezpieczeństwo swoich klientów pracownicy firmy bardzo dokładnie sprawdzają dokumenty nieruchomości zgłaszanych do sprzedaży.

Pierwsza weryfikacja dokumentów odbywa się przy oglądaniu nieruchomości i przyjmowaniu oferty do sprzedaży. Wtedy pośrednik udziela właścicielowi nieruchomości wszelkich niezbędnych informacji dotyczących konieczności zgromadzenia czy uzupełnienia dokumentów, bądź też ich uaktualnienia. Po raz drugi dokumenty są sprawdzane przed podpisaniem Umowy Przedwstępnej. W związku z faktem, iż wiele transakcji zawieranych jest w oparciu o kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) Agencja Nieruchomości służy swoją pomocą także w tej kwestii. Klientów sprzedających informuje jakie dodatkowe dokumenty są wymagane w banku odnośnie sprzedawanej nieruchomości, zaś kupującemu przekazuje informację co należy zrobić, aby kredyt otrzymać jak najszybciej. Firma DASZKIEWICZ współpracuje z bankami, co bardzo ułatwia jej klientom otrzymanie kredytu.

Finalnie sprawdzaniem zgromadzonym dokumentów zajmuje się Notariusz. Na ich podstawie w kancelarii notarialnej przygotowywany jest projekt aktu notarialnego. Notariusz odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzenie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Agencja Nieruchomości DASZKIEWICZ współpracuje także z kancelariami notarialnymi, oferującymi klientom biura bezpieczeństwo transakcji oraz konkurencyjne wartości taksy notarialnej.

Agencja Nieruchomości nie odpowiada za szkody wynikłe ze złego działania lub zaniechania stron transakcji, nie prowadzi także działalności ubezpieczeniowej (nie ubezpiecza którejkolwiek ze stron transakcji od zawinionego lub niezawinionego zachowania drugiej strony). W sytuacji kiedy klient firmy DASZKIEWICZ poniósł szkodę materialną w wyniku zawinionego działania pośrednika lub w wyniku niedochowania należytej staranności zawodowej, wówczas Agencja Nieruchomości DASZKIEWICZ ponosi wobec klienta odpowiedzialność finansową (zgodnie z posiadaną polisą ubezpieczeniową o odpowiedzialności zawodowej).



KUPNO - SPRZEDAŻ (PROWIZJA)

Agencja Nieruchomości DASZKIEWICZ za wykonane czynności pośrednictwa pobiera wynagrodzenie, którego wysokość jest indywidualnie ustalana (nie obejmuje ono opłat około transakcyjnych i urzędowych wiążących się z zawieraną transakcją).

Wysokość wynagrodzenia może być dodatkowo negocjowana w przypadku przyjęcia oferty sprzedaży nieruchomości "na wyłączność", bądź w przypadku tzw. transakcji wiązanej sprzedaży i kupna nieruchomości za pośrednictwem Agencja Nieruchomości DASZKIEWICZ.



WYNAJEM - NAJEM (OPIS)

Agencja Nieruchomości DASZKIEWICZ pośredniczy przy wynajmach i najmach mieszkań oraz domów. Zgłoszenie nieruchomości do wynajmu jest bezpłatne, podobnie jak i zarejestrowanie się w bazie poszukujących Agencji Nieruchomości. Oglądanie nieruchomości zawsze odbywa się w obecności pośrednika i również jest usługą bezpłatną.

Agencja Nieruchomości nie podaje telefonicznie adresów nieruchomości zgłoszonych do wynajęcia. Firma DASZKIEWICZ zapewnia swoim Klientom profesjonalną i szybką obsługę, począwszy od prezentacji mieszkania aż do jego wynajęcia. Uczestniczy w negocjacjach stron i przygotowuje projekt umowy Najmu - Wynajmu.



WYNAJEM - NAJEM (PROWIZJA)

  • lokale mieszkalne

    Wynagrodzenie Agencji Nieruchomości DASZKIEWICZ wynosi jednorazowo 50% uzgodnionej pomiędzy stronami umowy wartości miesięcznego czynszu najmu i płatne jest w dniu podpisania Umowy Najmu - Wynajmu.

    Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku do prowizji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  • lokale użytkowe

    Wynagrodzenie Agencji Nieruchomości DASZKIEWICZ wynosi jednorazowo 100% uzgodnionej pomiędzy stronami umowy wartości miesięcznego czynszu najmu i płatne jest w dniu podpisania Umowy Najmu - Wynajmu.

    Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku do prowizji należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem